E Okul Öğrenci Not Girişi Resimli Anlatım

Kısaca E Okul Not Girişi Nasıl Yapılır?

E Okul Öğretmen Not Girişi İşlemleri;

Öğretmenler tarafından yapılacak olan e okul ders notlarının giriş işlemleri adım adım tarif edilmiştir.

1. İşlem "E-Okul Yönetim Hizmetleri" giriş modülüne aşağıdaki link ile giriş yapınız

2. İşlem Giriş ekranından resim altında bulunan güvenlik no, TC kimlik no ve Okuldan aldığınız kişisel şifrenizi giriniz.

3. İşlem E-okul öğretmen sayfasına giriş yaptığınızda sol tarafta bulunan "Kurum İşlemleri" başlığının altında bulunan "Not İşlemleri" kısmını tıklayınız.

4. İşlemTıklamış olduğunuz Not İşlemleri kısmında bulunan "Ders Notu Giriş" başlığını tıklayınız. İşleminizi aşağıdaki ekran veya linki tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.E Okul Öğrenci Not Girişi İşlemlerinizi gerçekleştirmek için BURAYA TIKLAYINIZ

E Okul Öğrenci Not Girişi Resimli Anlatım

Not çizelgeleri, İlköğretim Genel Müdürlüğü ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının
son kurul kararına göre düzenlenmiştir.Not Girişleri sadece İlköğretim resmi/özel okulları için hazırlanmıştır.Diğer türlerde olan okullar giriş yapmayacaktır.

1- Öğrenci Not Girişleri için Kurum İşlemlerialtında Not Girişi Kilitle, Davranış Notları,
Ders Not Girişi ve Hızlı Ders Notu Girişibölümleri eklenmiştir.

2- Not Girişi Kilitle Okul yöneticileri tarafından not giriş ekranları, ders öğretmenlerineyetkilendirilebilir. Öğretmenler, not girişlerini tamamladıktan sonra okulyönetimi notlar üzerinde işlem yapılmaması için istediği sınav, proje, ders ve etkinliklere katılım, notlarına ait kilitleme işlemi yapabilir. Kilitleme yapılan sınavlar, projeler ve performans belirlemeye yönelik çalışmalar tüm dersler için kapatılır. Kilit,
yöneticiler tarafından kaldırılabilir. Kilitli bir dersin sınav notu okul yönetimi tarafından
girilebilir. Kilitlenecek bölüm seçilerek Kaydet simgesine tıklanır. Bu aşamadan sonra kilitlenen bölüm, tüm öğretmenlere kapatılmış olur.3 - Davranış Notları Davranış notları, karnenin sağ tarafında bulunan davranışlara ait değerlendirme kriterlerinin girildiği bölümdür. Bu bölüm SBS sınavları da dikkate alınarak hazırlanmaktadır.Tamamlandığında kullanıma açılacaktır.

4- Ders Not Girişi Öğretmenler, derslerine girdikleri sınıflar için
not girişlerini yapabilirler. Not girişi ders için belirtilen sınav tarihinden sonraki 15 gün için öğretmenlere açıktır. 15 gün sonunda otomatik olarak kapanır. Süresi içinde girilmeyen notlar okul yöneticilerince girilebilir. Not girişi yapan kullanıcıların kimler olduğu, not üzerinde ne tür değişikliklerin yapıldığı sistem tarafından her işlem için ayrıca tutulur. Bu nedenle not girişi için verilen şifreler sadece dersin öğretmeni tarafından bilinmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir. 1 kullanıcı kodu ve şifreyi
sadece 1 kişi bilmelidir. Sistemde işlem yapan her kullanıcının ayrı kullanıcı kodu ve şifresi olmalıdır. Dönem sonlarında yoğunluk yaşamamak için giriş işlemleri zamanında
yapılmalıdır.Not girişleri ile ilgili hususlar:

1. Not Girişleri sınav ve proje tarihlerine göre kontrol edilmektedir.ÖğretmenKullanıcıları girilen tarihten itibaren 15 gün içinde dersle ilgili notları girmesi gerekir. Ancak not işlemleri ekranı gecikmeli olarak açıldığı için bu kontrol 20/12/2007 tarihine kadar devre dışıbırakılmıştır.

2. Tüm çizelgeler İlköğretim Genel Müdürlüğü ile Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığının en son kurul kararına göre düzenlenmiştir.

3. Öğretmenler sadece derslerine girdikleri sınıfları görebilir. Teknolojive Tasarım dersine birden fazla öğretmen giriyorsa ve ders programında her ikisi de seçildiyse ayrı ayrı not girişi yapabilirler.

4. Sınıf/şube ve ders seçildikten sonra Seç simgesine tıklandığında
Sınıf Listesi dolar, hangi öğrenci için giriş yapılacaksa seçilir. Puanı girildikten sonra kaydedilir. Kapalı alanlar sarı olarak gösterilir.Buralara giriş yapılamaz.

5. Kaydetme işleminden önce ekranda görülen Güvenlik kodu her
kaydetme işleminden önce yazılmalıdır.

6. Beden Eğitimi, Müzik,Bilişim Teknolojileri ve Görsel Sanatlar dersleriiçin 1,2,3. sınıflar ve 4,5,6,7 ve 8.. sınıflar çizelgeleri farklıdır. Seçilen
derse ve sınıfa göre doldurulması gereken çizelge otomatik olarak değişir.

7. Ortalamalar, Kaydet simgesine basıldığında sistem tarafından puanesasına göre hesaplanır ve 2 basamak yürütülür.

8. Bir dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının
aritmetik ortalamasıdır. Bir dersin yıl sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.

9. Birinci ve İkinci Dönem notları toplu olarak görülür, hangi dönem
aktifse o döneme giriş yapılabilir. Dönem değiştikten sonra hiçbir suretle geriye dönük güncelleme yapılamaz.

10. Öğretmen not çizelgeleri ekranda bulunan yazıcı simgesine
tıklanarak alınabilir.

11. Hatalı giriş yapılan not düzeltildikten sonra tekrar kaydetme işlemiyapılmalıdır.

12. Beden Eğitimi dersinden muaf olma seçeneği yoktur. Her öğrenci içinmutlaka puanla değerlendirme yapılacaktır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi için muaf seçilebilir.

13. Sınıf/Şube için toplu olarak giriş yapılmak isteniyorsa Hızlı Ders
Notu Girişi bölümü kullanılmalıdır.

14. Görsel – Müzik (Birleştirilmiş) dersi, Müzik (Birleştirilmiş), Görsel
(Birleştirilmiş) olarak ayrı ayrı girilecektir. Haftalık ders programında ilgili değişikliğin yapılmış olması gerekir. Örnek: Bu dönem Görsel Sanatlar Birleştirilmiş okutulacaksa, ders programı Müzik(Birleştirilmiş)’ ten Görsel (Birleştirilmiş) olarak güncellenmelidir.
Aksi takdirde not giriş ekranları farklı gelecektir.

15. Giriş işlemleri yapılırken ekranda kırmızı ile gösterilen uyarılara
dikkat edilmelidir. Yapılan işleme göre uyarı değişmekte ve sizi yönlendirmektedir. Örnek:5- Hızlı Ders Notu Girişi Not girişinin, seçilen ders içinde, bölümlere
ayrılarak hızlı bir şekilde yapılması sağlanabilir.

Örnek : Sadece Beden Eğitimi dersi için 1.Sınav notlarını toplu olarak girmek istiyorsak; Beden Eğitimi dersini seçtikten sonra 1. Sınav bölümünü işaretleriz. Bu durumda diğer alanlar girişe kapatılarak sadece tek bir alan açılır ve yukarıdan aşağıya doğru hızlı giriş yapılabilir. Bir satırdan diğerine geçmek için TAB tuşu kullanılır.

6- Öğrenci İşlemleri Ders Not Girişi

Not girişlerinin öğrenci bazlı olarak girilebilmesi için Öğrenci İşlemleri altında Öğrenci Not Bilgileri bölümü eklenmiştir. Bu bölümden de not girişleri yapılabilir. Kurum İşlemlerinde sınıf ve şube seçilerek toplu giriş yapılabilirken, öğrenci işlemlerinde okul numarası/T.C. Kimlik numarasına göre hızlı arama yapılarak her bir öğrenci için ayrı ayrı giriş yapılabilir. İstenen bir öğrencinin notları bu bölümden görülebilir.E Okul Not Giriş Modülü

Konu Başlıkları:e okul ilk okul not girişi,,e okul ortaokul not girişi,,e okul lise not girişi, E-Okul 6.sınıf not girişi, e okul 7. sınıf not girişi,e okul 8.sınıf not girişi,eokul 5.sınıf not girişi,e okul 9.sınıf not girişi,eokul 10.sınıf not girişi,e okul 11.sınıf not girişi,e okul 12.sınıf not girişi, e okul not ekle,,eokul not girme,e okul ders notu girme,eokul performans notu girme,e okul sözlü notu girme,e okul davranış notu girme,E okul öğrenci notlarının e okul sistemine işlenmesi, öğretmenler tarafından e okula not girişi yapılması,yazılı not girişi,öğrenci performans not girişi,proje not girişi,öğrenci davranış notu girişi işlemleri
E Okul Giriş