2018-2019 E Okul Meslek Lisesi Alan Seçimi Sonuçlar TIKLAYIN!2018-2019 E Okul Meslek Lisesi Alan Seçimi Sonuçlarını Öğrenmek için Tıklayınız

Meslek Lisesi Alan Seçimi Geçiş Sonuçları Açıklandı mı 2018-2019,10.sınıf meslek lisesi alan seçimi sonuçları 2018-2019,9.sınıf meslek lisesi alan seçimi sonuçları 2018-2019,meslek lisesi dal seçimi sonuçları,meslek lisesi alan seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak,meslek lisesi alan seçimi sonuçları 2018-2019...

ATP/AMP meslek alanlarına yerleştirme sonuçları e-Okul (https://e-okul.meb.gov.tr/) Sisteminden Açıklanma Tarihi Haziran 2018 Saat 15:00 Olarak Belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından meslek lisesi alan seçimi sonuçları açıklanır açıklanmaz yukarıdaki, linkimiz aktif hale gelecektir.

2.3 Giriş Sınavı Başarı Puanı

MBY sınavına çağrılan öğrencilerin YEP’ leri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonunda, en yüksek puandan başlanarak puan tam sayısı esas alınmak suretiyle geriye doğru 10 puan grubu oluşturulur. Her grubun puan değeri 2 olup en yüksek puan grubuna 20, en düşük puan grubuna da 2 puan takdir edilerek sınav değerlendirme puanı bulunur.

Aşağıdaki tabloda örnek bir değerlendirme görülmektedir.2.3.1 Ortaokul Sınıflarının Yılsonu Başarı Puanlarının Aritmetik Ortalamasının Puan
Değerleri
2.3.2 MBY Sınavı Değerlendirme TablosuKomisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak öğrencinin MBY puanı bulunur. Ancak MBY sınavı sonucuna göre sağlığının denizcilik meslek alanında görev yapmaya uygun olmadığı sağlık raporuyla tespit edilenler ile özel başvuru şartını taşımadığı sonradan belirlenenler, başarı olsalarda ilgili alanda öğrenim göremezler.

MBY sınavı Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilir, 55 ve üzerinde alanlar Başarılı sayılır.

MBY sınavına katılan öğrenciler veli dilekçesiyle kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne başvuru yapmaları durumunda MBY sınavına girdiği gün ve sağlık raporu aldığı günlerde Yönetmeliğin 36/3 maddesine göre izinli sayılacaktır. Devamsızlıklar e-Okul sistemine izinli olarak işlenecektir.

3 KONTENJAN BELİRLEME İŞLEMLERİ

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Bakanlıkça alan/dal açma onayı bulunan ATP ve AMP nın 10 uncu sınıf seviyesinde meslek alanlarına alınacak öğrenci sayıları; sektörün ihtiyacı, çalışma ve kapasite durumu, okulun fiziki şartları, öğretmen sayısı ve 9 uncu sınıf öğrenci sayıları dikkate alınarak belirlenecektir.

e-Okul Sisteminde meslek alanı kontenjanları ile ilgili her alana en az bir şube olmak üzere ATP ve AMP nın mevcut alanları için ayrı ayrı kontenjan girişi yapılacaktır.

TERCİH İŞLEMLERİ
4.1 Ortak İşlemler

Tercihler Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemleri veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 ve/veya EK-2 formların doldurularak imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda veli adına okul idaresince de bireysel başvuru ekranından başvuru yapılabilecektir.

Tercih başvurusu, ilan edilen meslek alanının tercih kodunun adayın öncelik sırasına göre sisteme girilmesiyle olacaktır.

ATP için tercih yapacak adaylar aynı zamanda okullarında bulunan AMP meslek alanları için de tercih yapacaklardır.

MBY sınavı ile öğrenci alacak denizcilik alanını tercih edecek öğrencilerin kılavuzda belirtilen tarihlerde bu sınavlara girmiş olmaları gerekir. Sınava girmemiş olan ya da sınavda başarısız olan öğrenciler ile olumlu sağlık raporunu alamayanlar denizcilik alanını tercih
edemeyeceklerdir. Bu durumda olan adaylara okulunda gidebileceği başka bir alanın bulunmaması
durumunda diğer alanları tercih etmeleri için e-Okul Sistemi izin verecektir.

Değişik nedenlerle süresi içinde tercih başvurusu yapamayan aday, bulunduğu okulda kontenjan açığı bulunan AMP meslek alanlarından birisine puanı esas alınarak merkezi olarak yerleştirilir.

Bireysel başvuru yapmayıp EK-1 ve EK-2 formlarını teslim etmek suretiyle başvuru yapacak olan adayların tercih bildirim formlarının e-Okul sistemine hatasız ve eksiksiz olarak girilmesi okul müdürlüğünün sorumluluğundadır.

e-Okul Sistemine meslek alanı tercihleri girilmemiş öğrenciler merkezi yerleştirme ile yerleştirilemeyeceğinden tüm öğrencilerin tercih yapması sağlanacaktır.
Yapılan tercih başvuruları okul müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanacaktır.

Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapılacaktır.Elektronik ortamda onaylanan tercih listesinin çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye
verilecektir.

Tercih ve yerleştirme ile ilgili bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr,
http://mtegm.meb.gov.tr adreslerinden başvuru, tercih ve yerleştirme işlemleri ise
https://e­okul.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

4.1.1 ATP Tercih İşlemleri

ATP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler kendi okulları dışında diğer okullardan da tercih yapabileceklerdir. Adaylar ATP için en fazla 15 tercih yapabilecektir.

4.1.2 AMP Tercih İşlemleri
AMP meslek alanlarını seçmek isteyen öğrenciler sadece kendi okullarında bulunan alanları tercih önceliğine göre tercih edeceklerdir.

Öğrenciler AMP için tercih yaparken okullarında bulunan tüm alanları tercih önceliğine göre seçmek zorundadırlar.

Adaylar AMP için en fazla 15 tercih yapabilecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin, puan üstünlüğü ve tercih sıraları dikkate alınarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Öğrenci ATP tercihlerinden herhangi birisine yerleşmişse AMP tercihleri dikkate alınmayacaktır. ATP tercihlerine yerleşememesi durumunda ise AMP tercihleri puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre değerlendirilecektir.

AMP de yerleştirme işlemi öğrencinin kayıtlı olduğu okuldaki alanlardan birisine yapılacaktır.ATP ve AMP alanlarında kontenjan açığı oluşması halinde diğer ortaöğretim kurumlarından ilgili programa/alana geçiş şartlarını taşıyan öğrenciler, Yönetmelik esaslarına göre nakil yoluyla gelebileceklerdir.

Yerleştirildiği alanı değiştirmek isteyen öğrenciler kontenjan açığı bulunması durumunda koşullarını taşıdıkları alanlara 10 uncu sınıfta birinci dönemin sonuna kadar, alan değiştirerek de geçiş yapabilirler.

MBY sınavıyla öğrenci alınan denizcilik alanı ile sağlık hizmetleri alanına diğer alanlardan geçiş yapılmaz.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI

ATP ve AMP yerleştirme sonuçları Haziran 2018 saat 15:00 da ilan edilecektir.

Sonuçlar https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır. Ayrıca 8383
Mobil Bilgilendirme Servisine üye olan velilerin cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) gönderilecektir.

OKUL, PROGRAM, ALAN VE DAL TANITIM BİLGİLERİ

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan meslek alanlarının OKUL,PROGRAM, ALAN VE DAL TANITIM BİLGİLERİ” http://mtegm.meb.gov.tr ile
http://megep.meb.gov.tr adreslerinde yer almaktadır.

*** İnternet üzerinden tercih yapamayan veliler için tasarlanan forma aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ANADOLU MESLEK PROGRAMI ALANA GEÇİŞ TERCİH BİLDİRİM FORMU İNDİR
E Okul Lise