'Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var' projesiGeleceğin iyiliksever Türkiye'sini bugünden inşa etmek üzere uygulanan "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var - İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi ikinci yılını başarıyla tamamlandı.

İHH açıklamasına göre, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen'in, geleceğin iyiliksever Türkiye'sini bugünden inşa etmek üzere uyguladığı projeyle, çocukları küçük yaşlardan itibaren bilinçli, yardımsever, başkalarının dertleriyle dertlenen, duyarlı nesiller olarak yetiştirebilmenin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, projenin, savaş, doğal afet, yoksulluk, hastalık gibi sebeplerle Türkiye veya dünyanın bir başka ülkesinde anne ve babasını kaybetmiş olan çocukların eğitim, sağlık, gıda, kıyafet, barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere katkı sağlamasını amaçladığı belirtildi.

"Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesi çerçevesinde 2014-15 eğitim döneminde 81 ilde 6 bin 07 okul 16 bin 747 yetimle kardeş oldu. 928 Kuran kursundan da bin 380 yetime destek geldi. 25 bin yakın sınıf, 750 bin öğrenci iyiliklerde yarışarak önemli bir sosyal sorumluluk projesin içinde yer aldı.

Proje savaş, doğal afet, yoksulluk, hastalık gibi sebeplerle hem Türkiye'de hem de dünyanın başka ülke ve bölgelerinde babasını veya annesini kaybetmiş olan yetim çocukların günlük ihtiyaçlarının Türkiyeli öğrenciler tarafından karşılanmasını ve bu yolla dostluk ve kardeşliğin kıtalar arasındaki yegane köprü haline gelmesini amaçlıyor.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Projeye katılan sınıfların bir yetimi desteklemeye karar verdikten sonra en az bir yıl boyunca (birden fazla yetim kardeş edinmek de mümkün) her ay düzenli olarak 90 TL toplaması gerekiyor. Çocuklar ve gençler kardeşlerini İHH'nın Sponsorluk Destek Sistemi kapsamında yetim çalışmalarını yürüttüğü ülke ve bölgelerden seçecek.

Sponsorluk süreci başlatıldıktan sonra sınıflar adına eşleştirilen yetimlerin ülkesi, adı, yaşı ve fotoğrafını içeren "Yetim Özet Bilgi Formu" posta veya e-posta yoluyla her sınıfa ayrı ayrı gönderilecek. Gönderilen yetim bilgi formları sınıf panolarına asılabilir, böylece çocuklar destekledikleri yetimi her an hatırlama imkanı bulabilirler. Sınıflar dilerse yetim kardeşlerine mektup yazabilir ve destek verdikleri yetim kardeşlerinden mektup alabilirler. Böylece Türkiye'den dünyaya uzanan yetim kardeşliği, mektup arkadaşlığıyla da pekiştirilebilir. Bir yılın sonunda dileyen sınıflar sponsorluklarına
E Okul MEB