Tekli eğitim sistemi nedir?

Eğitim kurumlarında görev yapan 11 bin 842 kişi üzerinde yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 75'e yakını 2019 yılı sonunda uygulamaya başlanacak tekli eğitim sistemini "olumlu" buluyor.

Türk Eğitim-Sen tarafından, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında okulların mevcut durumunu tespit etmek amacıyla eğitim çalışanlarının katılımıyla anket çalışması yapıldı.

Sendikanın internet sitesi üzerinden yapılan ankete eğitim kurumlarında görev yapan 11 bin 842 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 35,5'i ilkokulda, yüzde 33,5'i ortaokulda, yüzde 16,1'i mesleki ve teknik ortaöğretimde, yüzde 12,7'si genel ortaöğretimde, yüzde 2,2'si de okul öncesinde görev yapıyor.

Katılımcıların yüzde 87,2'si öğretmen, yüzde 4,9'u müdür, yüzde 6,3'ü müdür yardımcısı, yüzde 1,2'si hizmetli, memur ve diğer personel, yüzde 0,4'ü de müdür başyardımcısından oluştu.

- Öğretmenler tekli eğitime olumlu bakıyor

Ankete katılanların yüzde 69,5'i okullarında ikili eğitim yapılmadığını, yüzde 30,5'i de ikili eğitim yapıldığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2019 yılı sonunda uygulamaya başlanacak tekli eğitim sistemini olumlu bulup bulmadıkları sorulduğunda, katılımcıların yüzde 74,8'i sistemi olumlu bulurken, yüzde 25,2'si olumlu karşılamadığını belirtti.

Katılımcıların tekli eğitim sistemine geçilmesini olumlu bulmalarının nedenleri arasında "Çocuklar çok erken saatlerde evden çıkmayacak ya da çok geç saatte evde olmayacak", "Verimlilik artacak" ve "Okulda geçirilen sürenin uzun olması dolayısıyla öğrenciler farklı arayışlara girmeyecek" yanıtları yer alıyor.

Katılımcıların yüzde 50,3'ü okulundaki derslik sayısının yeterli olmadığını, yüzde 49,7'si de yeterli olduğunu belirtti.

"Dersliklerde öğrenciler aşağıdakilerden en çok hangisinde zorlanıyor?" sorusuna ise ankete katılanların yüzde 24,5'i "Öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle sıralarda sıkışık oturmaları", yüzde 18,4'ü "Sıraların öğrencilerin fiziki gelişimine uygun olmaması", yüzde 17,6'sı "Sınıfın hijyenik olmaması", yüzde 6,5'i "Okul çevresinin gürültülü olması, bu nedenle öğrencilerin dikkatinin dağılması", yüzde 5,5'i "Sınıfların yeteri kadar ısınmaması" derken, bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı yüzde 27,5 olarak belirlendi.

- Kütüphane ve spor salonu araştırması

Katılımcıların yüzde 62,2'si okulunda kütüphane bulunduğunu, yüzde 37,8'i de kütüphane olmadığını belirtti. Okulunda kütüphane bulunduğunu belirtenlerden yüzde 42,2'si kitap sayısının yetersiz, yüzde 41,7'si kısmen yeterli, yüzde 16,1'i de yeterli cevabını verdi.

Ayrıca, anketi cevaplayanların yüzde 81,7'si okulunda spor salonu bulunmadığını, yüzde 18,3'ü spor salonu bulunduğunu aktardı. Okulunda spor salonu bulunanlara yöneltilen "Spor salonundaki malzemeler yeterli sayıda mı?" sorusuna, yüzde 54,6 oranında yetersiz, yüzde 34,2 oranında kısmen yeterli, yüzde 11,2 oranında da yeterli cevabı verildi.

"Okulunuzun spor salonu çevre halkının ve spor kulüplerinin hizmetine sunuluyor mu?" sorusuna hayır cevabı verenlerin oranı yüzde 82,8'i, evet diyenlerin oranı yüzde 17,2 olarak belirlendi.

- Laboratuvar ve akıllı tahta oranları

Anketi yanıtlayan katılımcıların yüzde 60,7'si okullarında sosyal aktiviteler yapıldığını, yüzde 39,3'ü de yapılmadığını kaydetti.

Ankete katılan eğitim çalışanlarının yüzde 57,9'u sosyal aktiviteler için çok amaçlı salonların olmadığını, yüzde 42,1'i ise çok amaçlı salonları olduğunu ifade etti. Yüzde 51,9 oranında katılımcı okulunda laboratuvar bulunmadığını, yüzde 48,1'i ise okulunda laboratuvar olduğunu belirtti. Okulunda laboratuvar olduğunu ifade eden eğitim çalışanlarının yüzde 65,6'sı buralarda tepegöz, mikroskop, slayt vb. deney araçlarını bulabildiklerini, yüzde 34.4'ü ise bu araçlara sahip olmadıklarını bildirdi.

Katılımcıların yüzde 63'ü okulunda akıllı tahtalar kullanıldığını, yüzde 37'si ise kullanılmadığını ifade etti.

Öte yandan, anketi yanıtlayan eğitim çalışanlarının yüzde 59,1'i okulunda taşımalı eğitim olmadığına, yüzde 40,9'u okulunda taşımalı eğitim olduğuna işaret etti.

- Okullarda güvenlik

"Okulunuzda güvenlik nasıl sağlanıyor?" sorusuna ise yüzde 58,8 oranında "Nöbetçi öğretmenlerle", yüzde 14,8 oranında "güvenlik görevlisiyle", yüzde 12,2 oranında "kameralarla", yüzde 5,6 oranında "hizmetli ya da memurlarla" yanıtı verilirken, yüzde 7,6 oranında "güvenlik için herhangi bir tedbir alınmıyor" şeklinde cevaplandı.

Eğitimciler çoğunluğu okullarında bıçaklı/silahlı kavga yaşanmadığını kaydetti.

Ankete katılanların yüzde 45,4'ü okulunda, öğretmenler, idareciler ya da eğitim çalışanlarının öğrenci ya da veli şiddetine maruz kaldığını, yüzde 54,6'sı öğrenci ya da veli şiddetine maruz kalmadığını ifade etti. Şiddete maruz kaldığını belirtenlerin yüzde 67,4'ü bunun sözlü, yüzde 19,6'sı fiziksel, yüzde 12,9'u psikolojik, yüzde 0,1'i de cinsel içerikli olduğunu kaydetti.

- "Öğrenci ve veli şiddetinin önüne geçilmesi gerekiyor"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ankete ilişkin değerlendirmesinde, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında okulların mevcut durumunun bu anket çalışması ile net bir şekilde gözler önüne serildiğini söyledi.

Okullarda çözülmesi gereken problemlerin başında öğretmenlere yönelik öğrenci ve veli şiddeti geldiğine işaret eden Koncuk, "Okullarımızın daha güvenli hale getirilmesi, okullarda bıçaklı, silahlı kavgaların önüne geçilmesi, öğrenciler arasında zararlı alışkanlıkların kullanımının önüne geçilmesi son derece önemlidir." dedi.

Koncuk, öğretmen açığı, derslik açığı, ücretli öğretmen sorunu, tuvaletlerde hijyenin tam anlamıyla sağlanamaması, okullarda bulaşıcı hastalıkların görülmesi, bazı okullarda spor salonları, çok amaçlı salonlar, laboratuvar, öğrencilerin kullanabileceği bilgisayarların olması gibi sorunların varlığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hükümet eğitim alanında yaptıkları yatırımları anlatırken, en fazla bütçenin eğitime ayrılmasıyla övünürken, katılımcıların okullarında spor salonları, laboratuvarın bulunmamasını ifade etmesi dikkate değerdir. Ankete katılanların yüzde 62,4'ünün okulunda su deposu bulunmadığını belirtmesi çok üzücüdür. Nitekim okullarda su kesintisi olduğunda ihtiyacın nasıl giderildiği bir muammadır. Bazı okullarda, okulun bulunduğu bahçede, binada hem ilkokul hem ortaokul ya da hem ortaokul lise olması, ikili eğitimin devam etmesi yine dikkat çekici unsurlardır.

Bilindiği gibi Hükümet 2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimin kaldırılacağını, tekli eğitime geçileceğini açıklamıştır. Bu çok önemli ve yerinde bir adımdır. Umuyoruz ki tüm alt yapı sağlanarak, derslik ihtiyacı karşılanarak bu hedef gerçekleşir. Okullarımızın dünya ülkeleri ile yarışabilir pozisyona getirilmesi, bu nedenle daha çağdaş görünüme bürünmesi, eksikliklerinin karşılanması, fiziki, alt yapı ve teknoloji yönünden iyileştirilmesi çok önemlidir. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli, okullara yeterli oranda kaynak aktarmalıdır."

Yorum mevcut değil.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar